دکتریاسرخمیسی

گروه: دندانپزشک
تخصص: جراح _ دندانپزشک

شیراز
  • آدرس: شیراز.گله دار.میدان امام.خیابان معلم
  • تلفن: 07826224891-08726224892
  • موبایل: 09177113265
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • مرکزدندانپزشکی گله دار

    دکتریاسرخمیسی