دکترعبدالصمدشفیعی

گروه: دندانپزشک
تخصص: جراح دندانپزشک

شیراز
  • آدرس: کازرون، خیابان شهدای شمالی
  • تلفن: 07142225001
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • نوبت دهی اینترنتی دکتر عبدالصمد شفیعیجراح-دندانپزشکزیبائیترمیمی-عصب کشی-ایمپلنتآدرس:کازرون.خیابان شهدای شمالی