دکترمریم صلاحی اردکانی

گروه: دندانپزشک
تخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوان

شیراز
  • آدرس: شیراز.بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)نبش کوچه36.ساختمان دردانه.ورودی دوم.طبقه اول
  • تلفن: 07136327023
  • موبایل: 09164391200
  • ساعت کاری: شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه عصر از ساعت ۴تا۸ودوشنبه صبح ۹تا ۱۲
  • وب سایت:
  • دکتر مریم صلاحی اردکانی متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان دارای بورد تخصصی آدرس:شیراز.بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)نبش کوچه36.ساختمان دردانه.ورودی دوم.طبقه اول