کلینیک گفتار درمانی پژواک "گفتاردرمانی،کاردرمانی،توانبخشی"

تخصص: کلینیک گفتار درمانی پژواک "گفتاردرمانی،کاردرمانی،توانبخشی"

آبادان
  • آدرس: معالی آباد نبش کوچه ۳۱ساختمان اوتانا ۲ طبقه ۶ واحد ۶۰۴
  • تلفن: 07136359590
  • موبایل: 09382244047
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • گفتاردرمانی سمیرا برزوکلینیک گفتار درمانی پژواک
    آدرس: معالی آباد نبش کوچه ۳۱ساختمان اوتانا ۲ طبقه ۶ واحد ۶۰۴