کلینیک فوق تخصصی چشم دکتر توللی-فوق تخصص سرطان شناسی چشم-فوق تخصص جراحی و بیماریهای شبکیه-شیراز

گروه: چشم
تخصص: کلینیک فوق تخصصی چشم دکتر توللی-فوق تخصص سرطان شناسی چشم-فوق تخصص جراحی و بیماریهای شبکیه-شیراز

شیراز
  • آدرس: شیراز.چهارراه ستارخان.کوچه19 زرگری
  • تلفن: 07136267469-07136270813
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • فوق تخصص سرطان شناسی چشم ومدیکال رتینا از آمریکا فوق تخصص جراحی و بیماریهای شبکیه-زجاجیه و لیزردرمانی