دکتر سارا نداف بهترین روانشناس اهواز

گروه: روانشناسی
تخصص: روانشناس

اهواز
  • آدرس: کیانپارس
  • تلفن: 09389535336
  • موبایل: 09055814736
  • ساعت کاری: 10 -22
  • وب سایت:
  • حوزه بالینی (وسواس، اضطراب افسردگی و .. ) مشکلات فردی، پیش از ازدواج، زوج درمانی و خانوادهبعضی از روزها در کلینیک تهران هستند.مشاوره به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود.