دکتر محمود نجف قدیمی

گروه: دندانپزشک
تخصص: جراح دندانپزشک

شیراز
  • آدرس: خیابان حسنی،ساختمان ماندگار،طبقه2،واحد203
  • تلفن: 04433451516
  • موبایل:
  • ساعت کاری: 16 الی20 بعدظهر - صبح 9/30 الی 12
  • وب سایت:
  • دکتر محمود نجف قدیمی
    جراح - دندانپزشک
    آدرس: ارومیه،خیابان حسنی،ساختمان ماندگار،طبقه2،واحد203