دکترپیام واردی

تخصص: جراحی دهان، فک وصورت

قزوین
  • آدرس: قزوین - خیابان فردوسی شمالی - روبروی بیمارستان دهخدا - ساختمان پزشکان ساسان - طبقه ۴ - واحد ۲۲
  • تلفن: 02833330803
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • دکتر پیام واردی متخصص جراحی دهان، فک و صورت دکترای تخصصی دندانپزشکی جراحی فک و صورتاستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین