دکترسیده نسترن حسنلی

گروه: روانشناسی
تخصص: روانشناس بالینی

قائم شهر
  • آدرس: قائمشهر .چهار راه فرهنگ .کوچه سیدین.شماره ۳۱
  • تلفن: ۰۱۱۴۲۲۲۵۵۱۷ ۰۱۱۴۲۲۰۱۸۴۹
  • موبایل: 09111260751
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • دکترسیده نسترن حسنلی روانشناس بالینی مدیر موسس کلینیک روانشناسی و مشاوره مجد