دندانپزشکی دکتر برزگر

گروه: دندانپزشک
تخصص: ترمیم ، عصب کشی ، پروتز

اردکان
  • آدرس: اردکان _ میدان آزادی _ بلوار آیت ا... خاتمی _ روبروی تامین اجتماعی
  • تلفن: 3245200
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت: