دکتر المیرا باقری

گروه: دندانپزشک
تخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

زاهدان
  • آدرس: امیرالمومنین 9 _ ساختمان پزشکان پارسیان _ طبقه سوم
  • تلفن: 054133235218
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • درمان بیماران غیر همکار تحت آرامبخشی و بیهوشی

    استادیار دانشگاه