ستاره فتحی

تخصص: روانشناس کودک | مشاور ازدواج | زوج درمانگر | مشاور فردی

 • آدرس:
 • تلفن: 013-3323896
 • موبایل: 0919-1243682
 • ساعت کاری:
 • وب سایت:
 • خدمات

  • مشاوره فردی
  • مشاوره کودک 
  • مشاوره نوجوان
  • زوج درمانی
  • مشاوره ازدواج
  • آموزش مهارت های زناشویی
  • رویکرد درمانی:
   - CBT
   - MCBT

  سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

  • کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی بالینی
  • گذراندن دوره های:
   - درمان شناختی-رفتاری (CBT)
   - مداخله در خیانت های زناشویی
   - مشاوره قبل از ازدواج و زوج درمانی
   - درمان شکست عاطفی
   - راهنمایی و مشاوره تحصیلی
   - مربیگری آموزش مهارت های زندگی
   - دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان
   - مربیگری فرزندپروری