مرکزبینایی سنجی وعینک کسری

تخصص: بینایی سنجی وعینک

شیراز
  • آدرس: ولیعصر عدالت 11 بیمارستان دکتر موسوی
  • تلفن: 07132247899
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • اپومتریست ابوالفضل نوری نیا بینایی سنجی