مرکز بینایی سنجی و عینک کسری

تخصص: مرکز بینایی سنجی و عینک

شیراز
  • آدرس: ولیعصر عدالت 11 بیمارستان دکتر موسوی
  • تلفن: 07132247899
  • موبایل:
  • ساعت کاری:
  • وب سایت:
  • اپومتریست ابوالفضل نوری نیا بینایی سنجی